CAT

/

ES

/

EN

BIENVENIDOS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

00-TXELL/NOVETATS/CERIXELL.jpg

PREMIS CREIXELL INTERIORISME


QUI POT PARTICIPAR-HI

Els ex estudinats i estudiants de Disseny d’interiors de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

TEMA DISSENY D’INTERIORISME

El tema del disseny d’interiorisme haurà d’estar relacionat amb: -Apartament per a us turístic a la localitat de Palamós, poble de pescadors , situat al cor de la Costa Brava, i amb capacitat per a una família de 4 persones, però amb un disseny que permeti reconvertir l’espai per a ser utilitzat en un moment donat fins a un total 8 persones. L’únic a respectar del plànol adjunt, es la situació del clavegueram.

SUPORTS I MIDES El disseny s’haurà de lliurar en format DIN A-2 (PDF), imatge d’alta resolució i prespectives necessàries per la comprensió de la imatge.

TÈCNICA Lliure PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA Es convocarà a tots els candidats que estiguin interessats a participar al concurs per poder-los explicar el perquè d’aquest concurs d’idees i d’aquesta manera puguin expresar millor la seva creativitat en el disseny del projecte. Aquesta convocatoria es durà a terme el proper dilluns dia 8 de juliol del 2019 a les 19 hores al ShowRoom de Materials Creixell c/Carrer de les Brugueres, 1 Polígon Riera d’Esclanya, de Palafrugell.

LLIURAMENT DELS DISSENYS Els dissenys es podran enviar per correu electrònic a l’adreça Info@creixellcreixell.cat fins al dilluns dia 16 de setembre del 2019. Quedarant exempts tots aquells participants que enviïn la seva proposta fora del termini esmentat.

JURAT El Jurat que atorgarà el premi estarà constituït per membres de l’empresa Materials Creixell i de l’escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot : -De Materials Creixell formarà part del jurat: Helena Bahí Planas. -De l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’olot formarà part del Jurat: la professora d’Interiorisme i Decoració, Txell julià. L’Organització es reserva el dret a fer canvis en la composició del jurat, quan existeixin raons que així ho aconsellin. El jurat decidirá sobre l’admissió dels dissenys presentats a concurs, decidint tanmateix els que son premiats.

GUANYADORS De les propostes presentades, el jurat (definit en el punt anterior) escollirà un guanyador.

LLIURAMENT DE PREMIS El divendres dia 4 d’Octubre de 2019 es decidirà el guanyador del premi. S’anunciarà el guanyador per correu electrònic adreçat a cadascun dels interessats. El/la concursant participant que no hagin estat escollit/da com a guanyador/a será igualment informat/da via correu electrònic. El premi será lliurat el divendres 18 d’octubre de 2019 a les 19:00 hores, a la seu de Materials Creixell, Carrer de les Brugueres, 1 polígon Riera d’Escalnya, de Palafrugell. El Premi serà de 800 Euros.

CESSIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL El disseny premiat passarà a ser propietat de Materials Creixell amb tots els drets d’utilització, reproducció, difusió I comunicació pública, amb carácter exclusiu, per temps indefinit i àmbit internacional. Materials Creixell es compromet a posar l’autoria del guanyador/a les reproduccions, difusions i comunicacions publiques.

CAUSES DE FORÇA MAJOR L’Organització es reserva el dret d’anul.lar el concurs, quan concorin causes de força major que així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de reclamació per part dels participants.

POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADDES PERSONALS En compliment de la LOPD 15/59 i LSSI 34/2002, i altres disposicions legals, s’informa als participants: Mitjançant la participación en el pressent concurs, les dades de carácter personal facilitades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de carácter personal el responsable del qual es l’empresa M.Creixell. El/la participant autoritza la utilització dels mateixos per a les comunicacions, incloent les realitzades via correu electrònic, que l’empresa M.Creixell realitzi amb finalitats promocionals o informatives de les activitats que organitza i/o dóna suport amb la logística. Així mateix queda informat que les seves dades podrán ser comunicades, amb obligació de confidencialitat, a les empreses col.laboradores de l’empresa M.Creixell sempre que això sigui necessari a les fins del present concurs. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar sobre les dades els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposición, per la qual cosa haurà de dirigir-se per e-mail a info@creixellcreixell.cat

ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES El fet de participar suposa la `plena acceptació de les presents bases . El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol eventualitat no prevista.

NOVEDADES

25.03.2020
EXPOJOVE 2020
29.11.2019
PREMIS EVA TOLDRÀ
06.08.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
05.06.2019
15.03.2019
25.02.2019
11.10.2018
PREMIS EVA TOLDRÀ

CALENDARIO


logo escola+departament