CAT

/

ES

/

EN

BIENVENIDOS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en motlles i reproduccions escultòriques

 

Durada dels estudis: 2.000 hores

-       1.181 hores en el centre educatiu

-       119 hores en el centre de treball (FCT)

2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) t’ajudaran a accedir  a  un lloc de treball.

Què estudiaràs ?

Dibuix artístic

Volum

Projectes de motlles i reproduccions escultòriques

Materials i tecnologia de motlles i reproduccions escultòriques

Taller de buidat i emmotllat

Taller de models i reproduccions

Taller de tècniques de restauració de motlles i reproduccions

Aplicacions informàtiques (2D i 3D)

Dibuix tècnic 

Història de l’escultura

Formació i orientació laboral

Projecte integrat

De què treballaràs?

De tècnic/a superior expert en motlles i reproduccions escultòriques,  en empreses o tallers de caràcter artesanal i/o artístic relacionats amb:

-       Encarregat/da de taller de la realització  d’elements escultòrics, ornamentals i decoratius en els quals sigui necessari la realització de motlles i reproduccions escultòriques. (Motlles per a la foneria, l’alimentació, el disseny industrial, la ceràmica, la joieria, l’arquitectura, l’espectacle, l’escultura...)

-       Responsable del control de qualitat en empreses que fabriquin materials o productes del sector del buidat i modelat.

-       Assistència tècnica en restauració de moltes i reproduccions escultòriques. (Museus, Patrimoni Cultural,...)

On treballaràs?

El professional en motlles i reproduccions escultòriques treballa al sector artesà relacionat amb els projectes de realització, reproducció i restauració d’obres artístiques i escultòriques, al sector de les arts plàstiques, al de la producció industrial i al de l’ornamentació arquitectònica. També es treballa amb empreses del sector de la conservació i restauració de béns culturals.

 

Com hi accedeixes?

Accés directe: amb el títol de Batxillerat d’Arts o també d’altres casos específics.

Amb el títol de Batxillerat LOE o equivalent cal superar una prova d’accés específica.

Sense titulació anterior: superar proves d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny.


Moldes y reproducciones escultóricas