CAT

/

ES

/

EN

BIENVENIDOS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en escultura aplicada a l’espectacle

 

 

 

Durada dels estudis: 2.000 hores

-       1.181 hores en el centre educatiu

-       119 hores en el centre de treball (FCT)

2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) t’ajudaran a accedir  a  un lloc de treball.

 

Què estudiaràs ?

Dibuix artístic

Volum

Projectes d’escultura aplicada a l’espectacle

Materials i tecnologia d’escultura aplicada a l’espectacle

Taller de buidat i emmotllat

Taller d’estructures i muntatges

Escultura efímera

Taller d’acabats i policromats

Aplicacions informàtiques (2D i 3D)

Dibuix tècnic 

Història de l’escultura

Formació i orientació laboral

Projecte integrat

 

De què treballaràs?

De tècnic/a superior expert en escultura aplicada a l’espectacle  en empreses o tallers de caràcter artesanal i/o artístic relacionats amb:

-       Projectista i realitzador d’obres d’ambientació escenogràfica, ornamental, decoratives o escultòriques.

-       Creador i realitzador  d’objectes escultòrics per a esdeveniments, reclams publicitaris, àrees de descans i jardins, parcs infantils, parcs temàtics i instal·lacions de fires, centres comercials, espais públics, ....

-       Creador i realitzador de màscares, faràndula, i elements propis del teatre i l’art popular.

-       Responsable de la realització d’utillatges, objectes tridimensionals i atrezzo per a espectacles, cinema, teatre, televisió i altres mitjans efímers d’expressió artística.

 

On treballaràs?

El professional en escultura aplicada a l’espectacle treballa al sector artístic relacionat amb projectes de realització i muntatge d’obres d’ornamentació, ambientació i caracterització, mitjançant tècniques escultòriques, per aplicar a qualsevol tipus d’espectacle, en l’àmbit de producció teatral, televisiva, cinematogràfica, publicitària, turística, de fires i exposicions, festiva i recreativa...i en altres sectors de producció industrial i constructiu que ho requereixin.

 

 

Com hi accedeixes?

Accés directe: amb el títol de Batxillerat d’Arts o també d’altres casos específics.

Amb el títol de Batxillerat LOE o equivalent cal superar una prova d’accés específica.

Sense titulació anterior: superar proves d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny.


Moldes y reproducciones escultóricas