CAT

/

ES

/

EN

BIENVENIDOS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

DECORACIÓ
(Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració)

 

 Durada dels estudis: 1.950 hores

-       1.800 hores en el centre educatiu

-       90 hores de projecte final

-       60 hores de formació pràctica en empreses (FCT)

2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) t’ajudaran a accedir  a  un lloc de treball.

Què estudiaràs ?

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental

Història de l'interiorisme

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Expressió volumètrica

Mitjans informàtics i audiovisuals

Projectes

Projectes: projectes i direcció d'obres

Tecnologia i sistemes constructius

Tecnologia i sistemes constr.: projectes i direcció d'obres

Programació d'obres

Formació i orientació laboral

De què treballaràs?

Desenvoluparàs i dirigiràs obres de decoració dissenyades per tu mateix o per un professional de nivell superior.

Investigaràs i aplicaràs formes, materials i processos creatius del disseny d'interiors.

En l'àmbit d'una empresa, podràs esdevenir interlocutor entre ella i els professionals que intervenen en el projecte (enginyers, arquitectes i interioristes entre altres).

Dirigiràs les obres amb fidelitat a la filosofia del projecte, reflectint les seves peculiars característiques.

Coordinaràs els treballs de tècnics, industrials i del personal de diversos oficis que intervenen en la realització dels projectes.

Comprovaràs que els acabats es realitzin segons les orientacions inicials.

Redactaràs les valoracions i els informes propis de la professió.

Controlaràs les despeses de les obres, redactant les preceptives certificacions.

On treballaràs?

Com a autònom o associat -en grau divers- en empreses, relacionades amb la decoració, l'interiorisme, l'arquitectura, el món immobiliari o enginyeria civil.

Com hi accedeixes?

Amb el títol de Batxillerat d’Arts o també d’altres casos específics: accés directe

Amb el títol de Batxillerat LOE o equivalent cal superar una prova d’accés específica.

Sense la titulació anterior: cal superar les proves d’accés comunes i específiques als cicles d’arts plàstiques i disseny.


Moldes y reproducciones escultóricas