CAT

/

ES

/

EN

BIENVENIDOS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Gràfica Publicitària 
Aquest cicle té la finalitat de formar professionals de la gràfica publicitària capaços de dissenyar un producte que esdevingui nexe d'unió entre un bé o servei i els seus destinataris. Els coneixements interdisciplinaris i globalitzadors permetran a l'alumne sintonitzar amb una àmplia demanda. L'objectiu del cicle és portar a terme un aprenentatge que conciliï tradició i modernitat, teoria i pràctica, tècnica i estètica.

Grau: Superior

Família: Disseny Gràfic

Títol: Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària 
Durada i estructura: Formació a l'escola ( 2 anys + PFC) 1830 h

Formació en empreses: 120 h 

Contingut curricular:

 Història de la imatge gràfica

Tècniques d'expressió gràfica

Mitjans informàtics

Tècniques gràfiques industrials

Projectes de gràfica publicitària

Fotografia

Llenguatge audiovisual

Teoria de la imatge publicitària

Teoria del disseny gràfic

Tipografia

Formació i orientació laboral

Projecte final 

Sortides professionals:

Comprèn activitats de gràfica publicitària realitzades com artista autònom o associat a una empresa relacionada amb:

- Disseny gàfic

- Arts gràfiques

- Relacions públiques

- Promoció d'articles diversos

- Grafisme editorial

- Premsa

- Publicitat

- Ambientació d'espais

- Imatge gràfica del producte

- Imatge corporativa i senyalètica

- Material didàctic

- Preimpressió i impressió 

Accés a la universitat segons Reial Decret 1033/1999, de 18 de juny (BOE 154, de 29 de juny)


Moldes y reproducciones escultóricas