CAT

/

ES

/

EN

BIENVENIDOS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny  (d'acord amb l'Espai Europeu d'Educació Superior) 

Especialitat de Disseny Gràfic i Especialitat de Disseny d'Interiors

 

L'escola és una seu de l'Escola Superior d'Arts Plàstiques i Disseny - ESDAP

TOTA LA INFORMACIÓ A WWW.ESDAP.CAT


El marc Europeu d'Educació Superior contempla en els seus acords els ensenyaments artístics superiors de grau, i l'estat espanyol ha adjudicat els graus de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de bens culturals i disseny entre altres, a escoles superiors especialitzades. 

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya potencia l'oferta pública d'aquests estudis i els afirma en el territori català creant l'ESDAP (Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques), per impartir els Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

Aquest títol és un grau oficial en l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb el mateix rang que el grau universitari. Permet a estudiants i titulats una mobilitat i un reconeixement vàlids en tot l'àmbit europeu, tant acadèmic com professional. 

El títol de grau permet l'accés al màster, tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials i als estudis de doctorat.

L'escola és una seu de l'Escola Superior d'Arts Plàstiques i Disseny - ESDAP


Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny (EEES) - ESDAP