CAT

/

ES

/

EN

BIENVENIDOS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

BATXILLERAT D’ARTS - LOMCE 2015-2017
Decret 142/2008 de 15 de Juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de Batxillerat. 
 
L’Escola d’Art d’Olot és l’únic centre de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès que imparteix aquesta modalitat de batxillerat. 

El fet d’impartir-lo en una escola d’art i disseny comporta que el nostre batxillerat tingui unes característiques especials ja que disposem de tallers i d’equipament que no es troben normalment als IES (tallers de pintura, d’escultura, de gravat, laboratori de fotografia, aules equipades per fer-hi disseny gràfic o disseny d’interiors,...).


Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la 
formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i 
humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter 
més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu. 
Les matèries comunes són les mateixes per totes les modalitats: 
- Llengua catalana i literatura (4 crèdits) 
- Llengua castellana i literatura (4 crèdits) 
- Llengua estrangera (6 crèdits) 
- Educació Física (2 crèdits) 
- Filosofia i ciutadania (2 crèdits) 
- Ciències per al món contemporani (2 crèdits) 
- Història de la filosofia (3 crèdits) 
- Història (3 crèdits) 
- Religió (voluntària – 2 crèdits)

Les matèries de modalitat del batxillerat d’Arts que impartim corresponen a l’àmbit de les arts plàstiques, imatge i disseny (4 crèdits cadascuna) 

Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una 
formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un 
àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més 
relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en 
un determinat camp laboral. 
- Cultura Àudiovisual 
- Dibuix artístic I 
- Dibuix artístic II 
- Dibuix tècnic I 
- Dibuix tècnic II 
- Disseny 
- Història de l’Art 
- Tècniques d’expressió graficoplàstica 
- Volum

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació 
de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del 
centre, o ampliant les perspectives de la formació general. 
En el conjunt dels dos cursos caldrà fer un mínim de sis matèries de modalitat. També es podran oferir matèries optatives dissenyades pel Departament d’Educació i pel mateix centre en una de les franges horàries de modalitat de cadascun dels dos cursos. 

En el currículum de batxillerat també s’ha de superar un Treball de Recerca, que és un treball d’investigació que ha de fer cada alumne, assessorat i guiat per un professor tutor, que comença a primer curs i es presenta i s’exposa públicament a segon curs. 
Aquest treball, que ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca, es computa entre les matèries 
de 2n curs.

 

A què dóna accés el Batxillerat d’Arts? 

A cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny 

A la nostra Escola s’hi imparteixen els següents i s’hi té accés directe
Arts aplicades de l’escultura 
Arts aplicades al mur (Pintura) 
Projecte i direcció d’obres d’interiors 
Gràfica publicitària 
Il.lustració 
Fotografia artística

Tenen una durada de 2 anys acadèmics + projecte final (1 trimestre)

A cicles formatius de grau superior de formació professional 
Es té accés directe i per a alguns cicles formatius, el batxillerat d’arts té preferència per accedir-hi.

Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny - Graus en Disseny (EEES) -

A l'escola s'imparteixen l'especialitat de Disseny Gràfic i la de Disseny d'Interiors i és una de les seus de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

 Cal superar una prova d’accés específica amb el batxillerat superat

ESDAP

A Estudis universitaris 

 Cal superar les PAU i tenir una nota d’accés que us permeti accedir als estudis que us interessa -

Graus universitaris - - -