CAT

/

ES

/

EN

WELCOME ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Per accedir als Graus de Disseny (EEES):

- cal tenir batxillerat o la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, o tenir superada una prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament per a persones amb 19 anys.

- també cal superar uns proves específiques, la inscripció es fa al mes de maig i les proves al juny

Tenen accés directe els Tècnics Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny ( es reserven 2 places per grup)

El nou marc Europeu d'Educació Superior contempla en els seus acords els ensenyaments artístics superiors de grau, i l'estat espanyol ha adjudicat els graus de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de bens culturals i disseny entre altres, a escoles superiors especialitzades. 

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya potencia l'oferta pública d'aquests estudis i els afirma en el territori català creant l'ESDAP (Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques), per impartir els Graus en Disseny. 

Aquest títol és un grau oficial en l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb el mateix rang que el grau universitari. Permet a estudiants i titulats una mobilitat i un reconeixement vàlids en tot l'àmbit europeu, tant acadèmic com professional. 

El títol de grau permet l'accés al màster, tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials i als estudis de doctorat.

Trobareu tota la informació a: