CAT

/

ES

/

EN

WELCOME ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Condicions d'accés als cicles  d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Si actualment s'està cursant els ensenyaments requerits per l'accés (Batxillerat, Cicles, preparació de les proves d'accés..) cal seguir el calendari ordinari d'inscripció a les proves (març i fer la prova al maig)  i després el de preinscripció al cicle que vols estudiar (28 de maig al 8 de juny de 2012)

En el cas d'alumnes amb requisits acadèmics (batxillerat o altres) que no han fet ús del calendari ordinari d'inscripció a proves específiques podran fer ús de la convocatòria extraordinària de juny (hauran de fer preinscripció al cicle i inscripció a proves específiques)


Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents - Només han de fer la preinscripció al maig:
1.Tenir el títol de batxiller, modalitat d'arts o artístic experimental; 
2.Tenir el títol de batxiller d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny; 
3.Tenir el títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, o 
4.Tenir el títol de tècnic o tècnica superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny pel que fa a la prova d'accés.

La part específica de la prova d'accés han de fer-la totes les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

S'han d'inscriure a les proves específiques de la convocatòria ordinària de maig (inscripció al març) o bé de la convocatòria extraordinària de juny (inscripció al juny)


1.Tenir el títol de Batxillerat LOGSE o LOE que no sigui de la modalitat d'arts
2.Tenir el títol de tècnic o tècnica especialista o tècnic o tècnica superior de formació professional
3.Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.

Accés per a persones sense requisits acadèmics - Cal que superin una prova comuna i la prova específica - la inscripció es fa al març i les proves al maig. Poden fer aquestes proves:

1. cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova

2. o bé, cal tenir 18 anys o complir-los l'any en què es fa la prova si tenen el títol de tècnic o tècnica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o el de formació professional d'una família equivalent.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per a la preinscripció, del 28 de maig al 8 de juny de  2012, cal omplir la sol·licitud i lliurar-la a secretaria juntament amb els documents indicats.

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

1.la qualificació de la prova d'accés

2.la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés)

3.la qualificació de la part específica de la prova. 

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig (d'acord amb el calendari de preinscripció 2012-2013, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)