CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

ANY ACADÈMIC 2018-2019

PROVES D'ACCÉS a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Aquesta convocatòria ordinària, serveix per l'alumnat sense requisits acadèmics (fan prova comuna i específica) i per l'alumnat amb requisits acadèmics (fan només prova específica).

Inscripció a les proves d'accés: deL 13 al 22 de març 2018, inscripció telemàtica i/o presencial a secretaria - horari d'atenció: d'11 a 14 h

Dates realització de les proves

- prova comuna: 16 de maig de 2018 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

- prova específica: 17 de maig de 2018 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

 

Trobareu el calendari de les proves, el formulari d'inscripció telemàtic, mostres de les proves, contingut, resultats de les prova... tota la informació en aquesta web del Departament d'Ensenyament:

Informació proves d'accés als Cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny

 

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques - només per a persones amb requisits acadèmics:

Inscripció telemàtica: del 4 al 8 de juny de 2018 (i també presencial a secretaria, d'11 a 14 h)

Data de la prova: 21 de juny de 2018, a les 9:30 h, cal presentar-se a l'escola a les 9 h

En cas de places vacants, també hi haurà convocatòria de proves específiques a principis de setembre 2018

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques -convocatòria setembre 2018 - només per a persones amb requisits acadèmics, en cas de places vacant:

Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018 (calendari a confirmar)

Data de la prova: 19 de setembre de 2018, a les 9:30 h, cal presentar-se a l'escola a les 9 h

________________________________________________________________________________________________

CALENDARI PROCÉS PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2018-2019

- Publicació de l’oferta de places inicial: 11 maig 2018

- Preinscripcions - presentació de sol·licituds a secretaria: del 29 de maig al 7 de juny de 2018

Si l'ha sol·licitud s'ha tramès mitjançant l'aplicatiu del Departament d'Ensenyament  fins a les 24 h del dia 7 de juny, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud, i junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la a secretaria.

- Publicació sol•licituds baremades: 27 juny 2018

- Període de reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol 2018

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció un cop resoltes les reclamacions: 5 juliol 2018

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 juliol  2018

- Publicació de l'oferta final de places: 16 juliol  2018

- Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 17 juliol 2018

- Matriculació per alumnes admesos a la preinscripció: 18 al 23 de juliol de 2018

Un cop finalitzada la matriculació, si resten places vacants al cicles, s'obrirà la convocatòria de proves específiques a principis del mes de setembre 2017

________________________________________________

DOCUMENTACIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ 2018-2019

- So·licitud omplerta i signada - trobareu aquesta sol·licitud  clicant aquí:  Arxius Adjunts  

 - Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en el cas d'alumnes estrangers

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 

 

- Si ets menor d'edat, hauràs de venir acompanyat/da del pare, mare o tutor legal, i també, portar la fotocòpia del DNI d’ell/a. O poseu-vos en contacte amb secretaria per gestionar-ho.

- Si actualment estàs cursant  Batxillerat aquest any 2017/2018, o qualsevol dels ensenyaments requerits per l’accés, has de portar la certificació acadèmica de la qualificació final obtinguda i el resguard de sol·licitud del títol acadèmic.

- Si has superat Batxillerat cal portar la certificació acadèmica amb la qualificació final, o també de moment, l'imforme de qualificacions finals.

- Original i fotocòpia del títol acadèmic requerit per l'accés o document acreditatiu dels ensenyaments cursats. 

- Original i fotocòpia de les proves d'accés a cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior, si és el teu cas.

- Si escau, fotocòpia del certificat o títol que justifica l'exempció de la prova. 

- Les qualificacions de batxillerat i/o de les proves d'accés s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 28 de juny de 2018, inclòs.

- En el cas d'alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, poden presentar les qualificacions de batxillerat fins al dia 22 de juny de 2018, inclòs. Les sol·licituds d’aquests alumnes s'assignaran a les places que hagin quedat vacants després d'assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes aprovats anteriorment.

 

Documentació de matrícula que cal portar a secretaria 

Del 18 al 23 de juliol de 2018, d'10:30 a 13:30 h :

(Trobareu els documents a Secretaria / Arxius Adjunts)

1) Document de matrícula del cicle de grau superior, completat i signat (Trobareu els documents a Secretaria / Arxius Adjunts)

2) Original i fotocòpia del document acreditatiu d'haver superat el batxillerat o equivalent (certificació acadèmica, resguard del títol...) o bé, el certificat de superació de les proves d'accés a cicles de grau superior

3) Certificat d'haver superat la prova d'accés específica (si l'heu realitzada a l'escola, us el donarem a secretaria), o bé, certificat acadèmic de batxillerat d'arts (modalitat arts plàstiques, imatge i disseny

4) Fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms escrit darrera.

5) Autorització d'ús d'imatges (majors de 14 anys), completat i signat

6) Autorització d'ús de serveis digitals (entre 14 i 18 anys), completat i signat

7) Resguard del pagament al Banc de Sabadell de la quota de cicle, d'acord amb la informació que trobareu a: Protocol pagaments preus públics 2018-2019

8) En cas de tenir bonificació, cal portar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental o qualsevol dels altres cas

9) En cas de sol·licitar convalidacions de mòduls, cal completar la sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa.

10) Cal que completeu el FULL DE DADES D'ALUMNE 2018-2019 de manera telemàtica en aquest enllaç:

 

Nota: No formalitzar la matrícula en les dates indicades implica la pèrdua de plaça.

 
Cicles Formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà