CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

ANY ACADÈMIC 2019-2020

PROVES D'ACCÉS a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

Aquesta convocatòria ordinària, serveix per l'alumnat sense requisits acadèmics (fan prova comuna i específica) i per l'alumnat amb requisits acadèmics (fan només prova específica).

Inscripció a les proves d'accés: deL 15 al 25 de març 2019, inscripció telemàtica i/o presencial a secretaria - horari d'atenció: d'11 a 14 h

Dates realització de les proves

- prova comuna: 15 de maig de 2018 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

- prova específica: 16 de maig de 2018 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

 

Trobareu el calendari de les proves, el formulari d'inscripció telemàtic, mostres de les proves, contingut,... tota la informació en aquesta web del Departament d'Educació:

Informació proves d'accés cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques - només per a persones amb requisits acadèmics:

Inscripció telemàtica: del 27 al 31 de maig de 2019 (i també presencial a secretaria, d'11 a 14 h)

Data de la prova: 26 de juny de 2018, a les 9:30 h, cal presentar-se a l'escola a les 9 h

En cas de places vacants, també hi haurà convocatòria de proves específiques a principis de setembre 2019

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques -convocatòria setembre 2019 - només per a persones amb requisits acadèmics, en cas de places vacant:

Inscripció: del 2 al 6 de setembre de 2019 (calendari a confirmar)

Data de la prova: 1 d'octubre de 2019, a les 9:30 h, cal presentar-se a l'escola a les 9 h

__________________________________________________________________

CALENDARI PROCÉS PROVES - PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 2019-2020

Les dates de preinscripció són del 29 de maig al 5 de juny de 2019

Atenció! Els alumnes que no tinguin els requisits específics d'accés tenen de termini fins el 31 de maig (data que finalitza la inscripció a aquestes proves) 

 

Trobeu tota la informació i el seguiment que heu de fer en aquest document:

Proves, preinscripció i matriculació dels cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny 2019-2020

 

Trobareu el document de preinscripció a Secretaria > Arxius Adjunts i també aquí:

Sol·licitud de preinscripció cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior 2019-2020

I també podreu fer servir el suport informàtic de la web del Departament d'Educació. Cal que porteu a secretaria la sol·licitud impresa i signada, juntament amb els documents acreditatius que hi queden indicats. Aquí trobeu l'enllaç:

Preinscripció als cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior 2019-2020

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA QUE CAL PORTAR A SECRETARIA:

- Del 18 al 23 de juliol 2019 - d'11 a 13 h -

 

1) Document de matrícula del cicle de grau superior d'arts plàstiques i disseny, completat i signat.

Trobareu aquests resguards de matrícula a: Secretaria / Arxius Adjunts

2) Original i fotocòpia del document acreditatiu d'haver superat el batxillerat o equivalent (certificació acadèmica o resguard del títol...) o bé, el certificat de superació de les proves d'accés a cicles de grau superior

3) Certificat d'haver superat la prova d'accés específica (si l'heu realitzada a l'escola, us el donarem a secretaria), o bé, certificat acadèmic de batxillerat d'arts (modalitat arts plàstiques, imatge i disseny)

4) Fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms escrit darrera.

5) Autorització d'ús d'imatges (majors de 14 anys), completat i signat

6) Autorització d'ús de serveis digitals (entre 14 i 18 anys), completat i signat

7) Resguard del pagament al Banc de Sabadell de la quota de cicle, d'acord amb la informació que trobareu a:

Protocol pagaments preus públics 2019-2020

En cas de tenir bonificació, cal portar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental o qualsevol dels altres cas

8) En cas de sol·licitar convalidacions de mòduls, cal completar la sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa.

Sol·licitud de convalidació 2019-2020

9) Cal que completeu el FULL DE DADES D'ALUMNES 2019-2020 de manera telemàtica en aquest enllaç:

 

Nota: No formalitzar la matrícula en les dates indicades implica la pèrdua de plaça.

 
Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny (EEES)