CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Any acadèmic 2019/2020

La preinscripció és del 14 al 21 de maig 2019 (dilluns 20 de maig l'escola romandrà tancada per festa de lliure disposició)

Trobeu la informació en aquest document

Procediment preinscripció i matriculació 2019/2020

 

La informació general de com fer la preinscripció electrònica o la preinscripció en suport informàtic podeu trobar-la al Departament d'Educació en els tràmits de preinscripció de batxillerat:

Preinscripció 2019-2020 batxillerat

 

 

Documentació de matrícula que heu de portar a secretaria

- horari: d'11 a 13 h -

>> Qui va realitzar la preinscripció electrònica, cal que també porti els documents (originals i fotocòpies) que corresponien al procediment de preinscripció: DNI alumne/a, DNI pare/mare o tutor legal, llibre de família i targeta sanitària <<

Trobareu els documents a Secretaria/Arxius Adjunts i aquí:

1) Document de matrícula de batxillerat, completat i signat

- Matrícula de batxillerat d'arts

2) Original i fotocòpia del document acreditatiu d'haver superat l'ESO o equivalent (qualificacions finals o certificació acadèmica o resguard del títol acadèmic)

3) Fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms escrit darrera

4) Autorització d'ús d'imatges (majors de 14 anys), completat i signat

5) Autorització d'ús de serveis digitals (entre 14 i 18 anys), completat i signat

6) Resguard del pagament al Banc de Sabadell de la quota de batxillerat, d'acord amb aquesta informació:

Protocol pagaments 2019-2020

En cas de tenir bonificació, cal portar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

 

7) Cal que completeu el FULL DE DADES D'ALUMNES 2019-20 de manera telemàtica en aquest enllaç (completar i enviar, no cal imprimir)

 

> No formalitzar la matrícula en aquestes dates (del 9 al 15 de juliol) implica la pèrdua de plaça.