CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

ANY ACADÈMIC 2019-2020

PROVES D'ACCÉS a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Inscripció a les proves d'accés - convocatòra ordinària - prova comuna i/o específica: de l'15 al 25 de març de 2019, inscripció telemàtica i/o presencial a secretaria  (d'11 a 14 h)

Aquesta convocatòria ordinària, serveix per l'alumnat sense requisits acadèmics (fan prova comuna i específica) i també per l'alumnat amb requisits acadèmics  (només fan la inscripció a la prova específica)

Dates de les proves:

- prova comuna: 8 de maig de 2019 a les 16 h, cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

- prova específica: 9 de maig de 2019  a les 16 h, , cal presentar-se a l'escola a les 15:30 h

 

Trobareu tot el calendari a seguir, el formulari d'inscripció, les mostres de les proves, el contingut, els temaris, els resultats de les proves...tota la informació de les proves en aquesta pàgina web del Departament d'Educació:

Informació proves d'accés cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

 

PERÍODE EXTRAORDINARI de proves d'accés específiques - només per a persones amb requisits acadèmics-:

Inscripció telemàtica i/o presencial a secretaria (d'11 a 14 h): del 27 al 31 de maig de 2019

Data de la prova: 25  de juny de 2019, a les 9:30 h - cal presentar-se a l'escola a les 9 h - té una durada de 2 h -

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARI  PREINSCRIPCIÓ 2018-2019 -- calendari 2019-2020 no publicat --

- Publicació de l’oferta de places inicial: 11 maig 2018

- Preinscripcions, presentació de sol·licituds, a secretaria: del 14 al 24 de maig de 2018 - atenció, l'escola romandrà tancada el 21 de maig, calendari escolar 2017/18 -

Si l'ha sol·licitud s'ha tramès mitjançant l'aplicatiu del Departament d'Ensenyament  fins a les 24 h del dia 24 de maig, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud, i junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la a secretaria.

La qualificació de les proves d'accés s'han de presentar juntament amb la sol·licitud; si això no és possible perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins el 9 de juny.

- Publicació de la lllista de sol·lcittuds amb puntuació provisional: 8 juny 2018

- Termini per presentar reclamació: del 6 al 8 de juny 2018

- Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 juny 2018

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 18 juny 2018

- Publicació de l'oferta de places final: 29 juny 2018

- Publicació de la relació d'admesos i llista d'espera: 3 juliol 2018

 - Període de matriculació per als alumnes preinscrits amb plaça assignada:  del 4 a l'11 de juliol de 2018

LES PERSONES AMB REQUISITS ACADÈMICS que no compleixen el requisit de tenir la prova específica superada, han de fer ús de la convocatòria extraordinària d'aquestes proves:

- Inscripció telemàtica a les proves específiques: del 4 al 8 de juny 2018  (Només alumnes amb requisits acadèmics) 

Realització de la prova específica: 20 de juny 2018 a les 9:30 h (cal presentar-se a l'escola a les 9 h)

 

- Període extraordinari de preinscripció/ proves accés específiques i matriculació de setembre 2018 (en el cas de places vacants) : del 3 al 7 de setembre 2018

Realització de les proves: 19 setembre 2018 - 9:30 h

_________________________________________________

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ 2018-2019

- Sol·licitud de preinscripció, completada i signada. Podeu trobar-la aquí Secretaria/Arxius Adjunts

- I també aquests documents:

Si l’alumne/a és major d’edat

- original i una fotocòpia del DNI de l'alumne

- original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI)

- original i una fotocòpia del NIE i/o passaport, en el cas dels alumnes estrangers

 

Si l’alumne/a és menor d’edat:

- original i una fotocòpia del DNI de l'alumne

- original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI)

- original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

- original i una fotocòpia de DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o del NIE o passaport en cas de persones estrangeres.

 

Documentació acadèmica, segons sigui el cas:

- Document acreditatiu dels estudis que s’estan cursant aquest 2017-2018. Si estàs cursant 4t d'ESO, el certificat acadèmic amb la qualificació mitjana fins 3r d'ESO.

- Si has finalitzat l'ESO, certificació acadèmica amb la qualificació final obtinguda i també, original i fotocòpia del títol de Graduat d’ESO o resguard del títol

- Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes als estudis que donen dret a l’exempció de la prova d’accés o a l’accés directe. 

- Les qualificacions de les proves d’accés s’han de presentar juntament amb la sol·licitud; si això no és possible perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 8 de juny de 2018

- Si escau, original i fotocòpia del certificat acadèmic amb la qualificació final dels estudis que justifiquen l'exempció de la prova. I també, original i fotocòpia del títol acadèmic o resguard equivalent.

 

Documentació de matrícula que heu de portar a secretaria:

Del 4 al 11 de juliol, de 10:30 a 13:30 h

Trobareu els documents a Secretaria/Arxius Adjunts i aquí:

1) Document de matrícula del cicle, completat i signat

- Matrícula de Revestiments Murals

- Matrícula d'Assistència al Producte Gràfic Imprès (APGI)

2) Original i fotocòpia del document acreditatiu d'haver superat l'ESO o equivalent (certificació acadèmica, resguard del títol...) o bé certificat de superació de les proves d'accés a cicle.

3) Certificat d'haver superat la prova específica (si l'heu realitzada a l'escola, us el donarem a secretaria

4) Fotografia mida carnet, amb el nom i cognoms escrit darrera

5) Autorització d'ús d'imatges (majors de 14 anys), completat i signa

6) Autorització d'ús de serveis digitals (entre 14 i 18 anys), completat i signa

7) Resguard del pagament al Banc de Sabadell de la quota de cicle, d'acord amb aquesta informació: Protocol pagaments 2018-2019

 En cas de tenir bonificació, cal portar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

8) Cal que completeu el FULL DE DADES D'ALUMNE 2018-19 de manera telemàtica en aquest enllaç:

Nota: No formalitzar la matrícula en les dates indicades implica la pèrdua de plaça.
Batxillerat d'arts - via arts plàstiques, imatge i disseny