CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

ACCEDIR A CICLES FORMATIUS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU MITJÀ

Si actualment s'està cursant els ensenyaments requerits per l'accés (ESO) cal seguir el calendari d'inscripció a les proves (inscricpció al març i fer la  prova específica al maig)  i després fer la preinscripció (maig) al cicle que vols estudiar.

Si no s'hafet la inscripció a la prova específica a la convocatòria ordinària del mes de març, també es pot fer la preinscripció al cicle (maig) i després la inscripció a la convocatòria extraordinària del juny.

 Per accedir al cicle cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària i superar la part específica de la prova d’accés. 

També hi poden accedir, i estan exemptes de fer la prova d'accés:

- les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents

- les persones que han superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics. 

 

Per accedir al cicle sense la titulació cal superar la part comuna i la part específica de la prova d'accés.

Per poder fer la prova cal tenir 17 anys o complir-los l'any en què es fa la prova.

Es fa la inscripció a la prova general i a la prova específica el març i es fa la prova al maig.

També hi ha una inscripció extraordinària al juny per poder realitzar només la prova específica a finals de juny.

Per a la preinscripció, al maig, cal omplir la sol·licitud i lliurar-la a secretaria juntament amb els documents indicats.

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

1.la qualificació de la prova d'accés

2.la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés)

3.la qualificació de la part específica de la prova. 

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig (d'acord amb el calendari de preinscripció Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)