CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

IL·LUSTRACIÓ
(Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Il·lustració; ensenyament regulat pel DECRET 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual i el Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas).

 

Durada dels estudis: 2.000 hores

- 1.720 hores en el centre educatiu

- 280 hores en el centre de treball (Pràctiques)

 2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

 

Què estudiaràs?

Dibuix aplicat a la il·lustració

Fonaments de la representació i l’expressió visual

Formació i orientació laboral

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Fotografia

Història de la il·lustració

Mitjans informàtics

Producció gràfica industrial

Projectes d’il·lustració

Projecte integrat

Representació espacial aplicada

Tècniques d’expressió gràfica

Tècniques gràfiques tradicionals

Teoria de la imatge

De què treballaràs?

- Tècnic/Tècnica superior expert en il·lustració ocupant alguna de les ocupacions següents:

- Disseny, organització i gestió de projectes d’il·lustració.

- Creació i realització d’il·lustracions originals adreçades a àmbits diferents: ciència, tècnica, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, disseny gràfic, productes, editorial, premsa.

- Creació i realització de projectes de llibres interactius i desplegables en tres dimensions.

- Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per projectes  d’il·lustració en àmbits diferents.

- Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

On treballaràs?

L’il·lustrador treballa com a especialista en empreses relacionades amb la comunicació visual: agències de publicitat, de mitjans audiovisuals o estudis de disseny gràfic.

Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera independent o en col·laboració amb d’altres professionals.

Com hi accedeixes?

Accés directe: amb el títol Batxillerat d’Arts o també altres casos específics.

Amb el títol de Batxillerat LOE o equivalent cal superar una prova d’accés específica.

Sense la titulació anterior: superar proves d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny.


Motlles i reproduccions escultòriques