CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

GRÀFICA PUBLICITÀRIA
(Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Gràfica publicitària; ensenyament regulat pel DECRET 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual i el Real Decreto 1431/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas).

 

 Durada dels estudis: 2.000 hores

  • 1.720 hores en el centre educatiu
  • 280 hores en el centre de treball (Pràctiques) 

 

2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball 

 

Què estudiaràs?

Fonaments de la representació i l’expressió visual

Fonaments del disseny gràfic

Formació i orientació laboral

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Fotografia

Història de la imatge publicitària

Llenguatge i tecnologia audiovisual

Mitjans informàtics

Projectes de gràfica publicitària

Projecte integrat

Teoria de la imatge

Teoria de la publicitat i marketing

Tipografia

 

De què treballaràs?

  • Tècnic/Tècnica superior expert en gràfica publicitària ocupant alguna de les ocupacions següents:
  • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.
  • Direcció d’art.
  • Creatiu.
  • Realitza la preparació d’arts finals per a la seva impressió correcta. 
  • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics  i de retolació manual per a diferents aplicacions.
  • Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

 

On treballaràs?

El/la professional en gràfica publicitària treballa en empreses relacionades amb la comunicació visual: agències de publicitat, editorials, estudis de disseny o empreses d’altres sectors que requereixin aquest perfil professional.

Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera independent o en col·laboració amb d’altres professionals.

 

Com hi accedeixes?

Accés directe: amb el títol Batxillerat d’Arts o també altres casos específics.

Amb el títol de Batxillerat LOE o equivalent cal superar una prova d’accés específica.

Sense la titulació anterior: superar proves d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny.


Motlles i reproduccions escultòriques