CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

REVESTIMENTS MURALS
(Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Revestiments murals)

Durada dels estudis: 1.600 hores

- 1.575 hores en el centre educatiu

- 25 hores en el centre de treball (Pràctiques)

 2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Què estudiaràs?

Història de la cultura i de l’art: arts aplicades al mur

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Modelatge i buidatge

Taller d’expressió plàstica

Taller de revestiments murals

Formació i orientació laboral

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Obra final

 De què treballaràs?

- Revestiments murals decoratius aplicats a espais i elements de la construcció.

- Selecció del material adequat per a cada projecte.

- Manteniment de l’equipament tècnic.

On treballaràs?

En empreses o tallers vinculats a:

- Realització, recreació i reproducció de revestiments murals.

- Ornamentació, renovació, manteniment i rehabilitació del medi arquitectònic.

Com hi accedeixes?

Amb el títol Graduat ESO, cal superar una prova d’accés específica.

Sense Graduat ESO, superar prova d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny

(part general i específica).


APGI (Assistència al producte gràfic imprès )