CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Situació

L’Escola està ubicada al casc antic de la ciutat d’Olot amb una població que supera els trenta-tres mil habitants. Aquesta ciutat exerceix com a centre de serveis socials, sanitaris, econòmics, i administratius a la comarca de la Garrotxa amb una població aproximada de cinquanta-dos mil habitants. Com a aspectes més importants de la seva situació geogràfica cal destacar dos condicionants importants: primerament, un entorn natural privilegiat, la ciutat està envoltada pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i en segon lloc, un clar distanciament amb altres centres culturals probablement degut a la topografia de l’entorn, i a les comunicacions viàries. La població té una identitat territorial amb aspectes molt rellevants, com la identitat relacionada amb el territori, la llengua i la cultura local, i també, cal destacar un caràcter marcadament local.

Al llarg de l’última dècada s’ha produït un desplegament notable de la xarxa d’equipaments, amb la potenciació d’Olot com a centre cultural i de serveis. Setze municipis disposen de centre d’ensenyament infantil i primari, però tots els estudis secundaris es concentren a Olot. Els nous cicles formatius juntament amb la gran oferta d’ensenyament no reglat i ocupacional es troba relativament ben inserida en el món del treball. En quant a la infrastructura cultural paral·lela a l’Escola d’Art cal destacar, com a més importants, la presència del Museu Comarcal de la Garrotxa amb dues seccions (Museu dels volcans i la d’art, tradicions i costums), els Arxius Comarcal i Municipal, l'Institut Municipal d'Educació, el Teatre Principal, la Biblioteca Marià Vayreda, la presència de la UNED i d’un punt de suport de la UOC, la implantació de diversos col·legis professionals COAC i CO d’aparelladors, l’històric nombre de galeries privades d’art i les recents creacions de la Fundació d’Estudis Superiors (1999) i l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (2001). És important també la presència d’un considerable nombre d’entitats i associacions culturals als pobles veïns: biblioteques, museus locals, ateneus, sales d’actes, algun arxiu local, ...

La Ciutat

Ajuntament d'Olot