CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

Missió, visió, valors i política de qualitat


Missió

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot és un centre públic d’ensenyament d’arts i disseny post obligatoris (Batxillerat d’Arts, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i Estudis Superiors de Disseny) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'Escola d'Art i Superior de Disseny és un espai de trobada de tradició, tecnologia, coneixement i recerca orientat a la formació competencial i de professionals de les arts plàstiques i el disseny que responguin a les demandes del mercat laboral i de la nostra societat.

Visió

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot vol consolidar:

  • · Una proposta educativa singular basada en l’èxit educatiu, el treball competencial i per projectes
  • · La integració del centre amb el seu entorn.

De tal manera que l’escola es converteixi en un centre de referència dels ensenyaments d’arts i disseny de Catalunya assolint un compromís amb:

  • · La formació professional i per competències de l’alumnat
  • · La participació, implicació i compromís de l’equip humà
  • · Un alt grau d'inserció laboral de l'alumnat.

Valors

El diàleg, el respecte i l’educació són essencials perquè l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot sigui un espai de convivència que permeti el treball cooperatiu per projectes.

La creativitat, la innovació i l’esforç per millorar són la base perquè l’Escola d’Art i Superior de Disseny esdevingui un centre de referència en la formació de les arts i el disseny i doni resposta a la societat en general.

La formació professionalitzadora ha de ser adaptable a la diversitat, ha de permetre una excel·lent inserció laboral i ha fomentar l’emprenedoria.

Política de qualitat

La Política de Qualitat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot ha estat i estarà sempre, d’acord en satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, les empreses com a dinamitzadores de l’economia i creadores d’ocupació i la societat en general, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora continua.

L’Escola d’Art i superior de Disseny d’Olot vol establir un sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 amb la finalitat de generar i mantenir una dinàmica de millora contínua que satisfaci les necessitats i expectatives de la comunitat educativa.

 L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot impulsant la comissió de qualitat, vetllarà per l’existència i implementació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 dirigit a:

  • · Millorar la cultura avaluativa en tota l’organització de l’Escola per tal d’agilitzar i protocol·litzar les rutines, revisió i millora de tots els processos.
  • · Implementar i consolidar mecanismes de control de satisfacció dels diferents grups d’interès i garantir-ne l’assoliment de les seves expectatives a través de l’anàlisi.
  • · Contribuir a l’assoliment dels objectius generals que marca el sistema i els que defineixi l’Escola.
  • · El compromís del compliment de la normativa legal vigent aplicable.

Olot, 20 de novembre de 2017