CAT

/

ES

/

EN

BENVINGUTS ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Newsletter

COM UN LLUM


tallers@comunllum.net

com un llum
és un col·lectiu de dissenyadors i arquitectes
especialitzats en lighting i espais efímers

Les receptes són cicles de tallers de llum
per EXPERIMENTAR i crear espais efímers.
Dirigits a nens i adults

INTERVENIM als espais per crear un ambient
o una experiència singulars.
Espais expositius, escenogràfics, congressos

Enllaç a l'espai Web